Træk af KARISEs ældre historie
Udflyttergården Engtoftes østlænge fra 1856 (nordgavlen)
Artiklerne om Karise "dengang" er blevet til gennem et forarbejde, der har strakt sig over 3 - 4 år og som skulle være udmøntet i én eller flere bøger om Karises historie.  Opfordringen til arbejdet kom fra Svend Åge Hansen, Karise, som nu har valgt at udgive sin egen bog: Karises Historie, bog 1. I den indgår - uden tilladelse - flere af vore oprindelige artikler i omskrevet eller stærkt beskåret form

Det, som her foreligger, er ikke den endelige historie om byen Karise: der kan skrives mangt og meget endnu, og også mere detaljeret - men nu ligger der en række færdige artikler, som vi synes fortjener at blive lagt frem for især Kariseborgerne. Det sker hermed.

Forudsætningerne for denne artikelrække er de mange arkivalier i Faxe-Rønnede Lokalhistoriske arkiv (specielt Arne Majvangs arbejder) og den imødekommenhed, de forskellige hus- og gårdejere har vist os.

De indledende artikler er skrevet af Lars Hemmingsen. Ph.D, efter hvis død i jan 2003, de blev færdigredigeret af cand. mag. Michael Gradenwitz. De øvrige artikler er skrevet af pensioneret overlærer Erik v. Achen. Alle foto er taget af sidstnævnte, hvor intet andet er nævnt.

Copyright © 2004 by Erik v. Achen. All rights reserved.
Webmaster: Marianne Holmegaard m.holmegaard@mail.tele.dk