Fru Marthes kammer

Karise Kirke

En billed-dokumentation fra sommeren 2005 ved Erik v.Achen.


1. Karise Kirke. Set fra syd som her, domineres kirken helt af Moltke’rnes gravkapel. Mod vest (tv) ses tårnet, mod øst (th) det iøjnefaldende kor i hvis tag, der er indsat en  lysåbning, der giver lys nok til fotografering i fru Marthes kammer. De 2 bygninger har næsten samme grundareal, kirken dog lidt mere med ca. 270 m2.2. Tårnets underste del. I sydsiden ses døren ind til tårntrappen og øverst i billedet (beskåret) ser man den sydlige glug (se 7). Tidligere skete adgangen  til tårntrappen gennem en dør inde fra kirkerummet.
3. Indgangen til tårntrappen set indefra 4. Tårntrappen i tårnets vest-mur, set helt
 oppe fra. De 3 glugger ses (jvfr. 5 og 6).
5. Tårnets vest-facade med de 3 glugger, der giver lys  til trappen. Midt på syd-facaden ses 3 vinduer; det midterste er gluggen (7) på 1. stokværk. 6. Den nederste del af tårnet gennemskåret.
7. Dør fra tårntrappe til 1.stokværk (mellemstokværket); som det ses, træder man et par trin op på det nutidige bræddegulv. Trappeskakten er her elektrisk belyst. Th i billedet ses den 170 cm høje glasdækkede glug. Dens pendant i tårnets modsatte side (se 5) er lukket med en lem.
8. Loftet i 1.stokværk er gulvet i klokke-stokværket. Fra 1. stokværk, 22 m2 stort og med 3 ¾ m loftshøjde, betjenes kirkens 2 klokker. En moderne trætrappe fører op til klokkerne.9. Tårnets nord-side med gluggen fra 7.10. Fra 1. stokværk fører en 115 cm kort rampe til den 1190 cm lange gangbro; den fører hen over kirkeloftet, hvis hvælvinger ses i billedets højre side. I
baggrunden ender gangbroen foran døren til fru Marthes kammer.11. Fru Marthes kammer set indefra. Lyset i baggrunden kommer fra tårntrappen. Rummet er nu oplyst fra tagvinduet (se 14), som den besøgende kan blænde eller afblænde v.hj.a  et snoreværk12. Loftet i fru Marthes kammer: 7 vandrette nord-syd vendte bjælker.13. Gulvet i fru Marthes kammer. Under sammentrådt mørtelfyld og brokker gemmer sig korhvælvingen. P.gr.a. gulvfladens ujævnheder, svinger loftshøjden mellem 180 og 200 cm.
14. Karise Kirkes kor set fra syd. I taget
ses lysåbningen  over fru Marthes kammer (se 11)
15. Karise Kirkes kor: østgavlen med
 blændinger, i hvis øvre bueslag
 der tidl. har været en lysåbning.16. Skitse af Karise kirke, Hvor der er vist vejen fra indgangen i
tårnets fod ad tårntrappen til 1. stokværk, hvorfra en gangbro
fører til fru Marthes kammer